Podpora Kraje Vysočina

Kraj Vysočina podpoří práce na restaurování varhan v etapě roku 2015 dotací ve výši 350.000,- Kč.

Za realizátory i příznivce děkujeme.

PODPORIL_KV_PANTONE_zakladni

 

Posted in Kraj Vysočina | Leave a comment

Stav účtu veřejné sbírky

Dary, které posíláte na transparentní účet, se sčítají.

Z transparentního účtu již byla v letošním roce proplacena faktura ve výši 149.500,- Kč.

Nyní peníze od dárců opět přibývají a dosáhly téměř 40.000,- Kč.

Děkujeme, že nám zachováváte přízeň!

Pavel Klouček, farář v Osové Bítýšce

Posted in Aktuálně, Veřejná sbírka | Leave a comment

Aktualizovaná fotogalerie

Ve fotogalerii se nachází několik nových snímků, již přímo z kostela.

Posted in Aktuálně, Jak postupujeme | Leave a comment

Cena první etapy prací

Je radostí upozornit na nové obrázky ve fotogalerii první etapy, restaurátorské práce.

Kontrolním dnem je první etapa prací uzavřená, bylo zaplaceno 450.800,- Kč.

Při této příležitosti bych znovu rád poděkoval všem dárcům.

Pavel Klouček, farář v Osové Bítýšce

Posted in Aktuálně, Jak postupujeme | Leave a comment

Webové stránky efez.cz v září 2014

Po delší odmlce ve tvorbě stránek našich varhan je možné zahlédnout, co je nového.

Ve fotogalerii jsou první fotky, které dokumentují zahájení restaurátorských prací. Také proběhl první kontrolní den za účasti pana starosty Osové Bítýšky Josefa Macha.

Pavel Klouček, farář v Osové Bítýšce

Posted in Aktuálně, Jak postupujeme | Leave a comment

Stav účtu a postup příprav

Na účtě je nyní téměř 64.000,- Kč. Děkujeme dárcům, podrobnosti naleznete v příslušné záložce.

Společné jednání farní rady a zastupitelstva obce, aby mohlo být přijato společné rozhodnutí, je stále ještě před námi.

Děkuji všem zainteresovaným za podporu

Pavel Klouček, farář v Osové Bítýšce

Posted in Aktuálně, Jak postupujeme | Leave a comment

Dar od honebního společenstva

Členové honebního společenstva, majitelé pozemků Osové Bítýšky a Skřinářova věnovali 10.000,- Kč na varhany v kostele v Osové Bítýšce.

Srdečně děkujeme!

Posted in Aktuálně, Veřejná sbírka | Leave a comment

Dary

Na účtě je nyní přes 40.000,- Kč. Děkujeme dárcům, podrobnosti naleznete v příslušné záložce.

Děkujeme zejména honebnímu společenství a dárcům, kteří přispěli při oslavách 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Osové Bítýšce.

S přáním krásných letních dnů

Pavel Klouček, farář v Osové Bítýšce

Posted in Aktuálně, Veřejná sbírka | Leave a comment

Spuštění stránek

Milí přátelé varhan v kostele svatého Jakuba v Osové Bítýšce

Právě si prohlížíte vznikající tematické stránky.

K aktualitám patří informace o veřejné sbírce a transparentním účtu a poděkování dárcům.

Dále v sekci Dokumenty naleznete vyjádření brněnského biskupství.

Zdraví vás Pavel Klouček, farář v Osové Bítýšce

Posted in Aktuálně | Leave a comment