Realizováno

Žehnání varhan se konalo v neděli 11. října  2015. Ve farním kostele svatého Jakuba opět mohou znít varhany z dílny Františka Svítila ml., které s mimořádnou pečlivostí zrekonstruoval varhanářský mistr pan Dalibor Michek. Za přítomnosti naší farnosti a různých významných hostů varhany požehnal brněnský děkan Václav Slouk. Poté následoval koncert, při kterém jsme mohli naslouchat dokonalému zvuku mistrovského nástroje. Toto dílo by však nikdy nemohlo být zachráněno, nebýt velkého zástupu dárců, ať již těch velkých, obvykle na straně našich obcí, nebo mnohých drobných od bezejmenných obyvatel.
Za farnost Osová Bítýška vyslovuje poděkování P. Jiří Jeniš, farář

Od července 2015 začíná montáž součástí nástroje přímo na místě.

Etapa roku 2014 byla realizována podle pokynů pracovníků památkové péče a v souladu s vydaným závazným stanoviskem. Práce pro etapu roku 2014 byla dohodnuta dodatkem smlouvy z 30. dubna 2014. Proběhly dva kontrolní dny, jeden 3. září 2014 a druhý 4. listopadu 2014. Zápisy jsou k dispozici v záložce Dokumenty. Práce první etapy obsahovaly restaurátorské práce pedálové vzdušnice a píšťalnice, dále opravy píšťal pedálu a traktury pedálu. Rovněž byla dokončena rekonstrukce měchu. První etapa byla předána zadavateli.

První etapa restaurování varhan byla zahájena v květnu 2014. Během kontrolního dne 3. září 2014 byly zkontrolovány práce na restaurování pedálové klaviatury a registratury pedálu.

Začátkem května 2013 navštívil náš kostel restaurátor pan Dalibor Michek, který vypracoval a předal farnosti restaurátorský záměr – což je dokument, který popisuje stav varhan a navrhuje postup prací v případě restaurování nástroje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>